+48 731 682 618

Pon.-Pt. 10:00-18:00

redakcja.mopsiarnia@gmail.com

Pisz w każdej sprawie :)

Sklep

Zajrzyj koniecznie!

Polityka prywatności

§1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu internetowego MOPSIARNIA.CLUB jest firma Modern Loft Karolina Kwiatkowska z siedzibą w Bydgoszczy (85-309) przy ul. Juliana Fałata 3/16, NIP: 8762309088 oraz REGON:525752593. Z Administratorem danych można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: redakcja.mopsiarnia@gmail.com

§2. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:
● art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
● art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
● art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
● art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów. 

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 

1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji, np. zamówienia w sklepue.
4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację niektórych działań, np. zrealizowania dokonanego zamówienia w sklepie.
6. Odbiorcami Twoich danych są podmioty techniczne, takie jak:

  • Hostingodawca: Ovh Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  • Dostawca usług poczty elektronicznej: Ovh Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław  
  • Firma pośrednicząca w realizowaniu dostawy: Furgonetka, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
  • Firmy dostawcze: 
    – InPost sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków
    – ORLEN Paczka, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa
    – DPD Sp. z o. o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

§3. INFORMACJE O UDOSTĘPNIANIU DANYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych oraz gdy jesto to niezbędne, np. udostępnienie danych przewoźnikowi w celu dostarczenia zamówionego towaru.
2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

§4. OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

§5. PLIKI COOKIES 

1. Strona internetowa Mopsiarnia.club wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:
● Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
● Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
● Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
2. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
● pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
● pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
● nasze pliki cookies,
● pliki cookies podmiotów trzecich.
3. Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na: 
● zabezpieczanie Serwisu przed atakami hakerskimi, 
● „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie), dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Serwisu staje się łatwiejsze.

§6. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką
prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie.

§7. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

1. Polityka prywatności wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Polityki prywatności następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
3. Informację o zmianie Polityki prywatności niezwłocznie publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu.
4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.